அருள்மிகு தாயுமானசுவாமி திருக்கோவில்

திருச்சிராபள்ளி

அருள்மிகு தாயுமானசுவாமி திருக்கோவில் :

    ஆடி மாதம் ஆடிப்பூரம் (11 நாட்கள்)

    ஆவணி மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா (14-நாட்கள்)

    புரட்டாசி மாதம் நவராத்திரி விழா (10-நாட்கள்)

    கந்தசஷ்டி விழா (7-நாட்கள்)

    பங்குனி மாதம் தெப்பத்திருவிழா (10-நாட்கள்)

    சித்திரை மாதம் தேர்த்திருவிழா (14-நாட்கள்)

    கோடை வசந்த உற்சவவிழா (10-நாட்கள்)

திருக்கோயில் புகைப்படம்