அருள்மிகு தாயுமானசுவாமி திருக்கோவில்

திருச்சிராபள்ளி

திருக்கார்த்திகை திருவிழா 02/12/2017
karthigaideepam17_1
karthigaideepam17_2
karthigaideepam17_3
karthigaideepam17_4

விநாயகர் சதுர்த்தி 25-08-2017
Vinayagar_Chathurthi_17 (1)
Vinayagar_Chathurthi_17 (10)
Vinayagar_Chathurthi_17 (2)
Vinayagar_Chathurthi_17 (3)
Vinayagar_Chathurthi_17 (4)
Vinayagar_Chathurthi_17 (5)
Vinayagar_Chathurthi_17 (6)
Vinayagar_Chathurthi_17 (7)
Vinayagar_Chathurthi_17 (8)
Vinayagar_Chathurthi_17 (9)

தெப்பத் திருவிழா 08-04-2017
theppam_2017 (1)
theppam_2017 (10)
theppam_2017 (2)
theppam_2017 (3)
theppam_2017 (4)
theppam_2017 (5)
theppam_2017 (6)
theppam_2017 (7)
theppam_2017 (8)
theppam_2017 (9)

வருணஜபம் மற்றும் யாகம் 22-05-2017
Varuna_Jabam17
புகைப்பட தொகுப்பு on 08/04/2017
Amman-pallakku
Elephant-7
Horse-vaganam
Rishaba-vaganam
Swamy-amman
Theppam
Theppam-2
Theppam----4

புகைப்பட தொகுப்பு
Kangaleswarar pallava cave
Old-Trichy-Rockfort
Pallavar kugai1
rockfort 3
rockfort vinayaga view -2
rockfort1
rockfort-ucchi-pillayar
thayumanaswamy1 (1)
thayumanaswamy1 (2)
thayumanaswamy1 (3)
thayumanaswamy1 (4)
thayumanaswamy1 (5)
thayumanaswamy1 (6)
thayumanaswamy1 (7)
thayumanaswamy1 (8)
thayumanaswamy1 (9)
thayumanaswamy1
vibhishanar
View of Tiruchirappalli (Trichy)